Wednesday, October 29, 2008

ఢిల్లీ కథలు సుస్తున్నారా

దోస్తులార తెలంగాణా గురించి ఢిల్లీల జరుగుతున్న కథలు సుస్తున్నారా. కాంగ్రేస్సోల్లు అందున వైయస్ చెబుతున్న ముస్లిం కహాని అర్థమైతున్నదా?

1 comment:

pavan said...

congress munugudu kayam